VOC

TURYID VOC-Test Merkezi Projesi

 • Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı kapsamında 1 Kasım 2020 tarihinde yürütülmeye başlanmıştır.
 • Projenin toplam bütçesi yaklaşık 250.000 Avro olup, bu tutarın 225.000 Avro’luk kısmı Avrupa Birliği’nce hibe edilmektedir.
 • Bar Görevlisi (Seviye 4), Kahve Bar Görevlisi -Barista (Seviye 4) ve Servis Görevlisi (Seviye 2-3-4)  olmak üzere 5 meslek dalında Ulusal Yeterlilikler revize edilmektedir.
 • Bu 5 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili «TURYİD VOC-Test Center» belgelendirme merkezi kurulmaktadır.

TURYID VOC-Test Merkezi Projesi Hedefleri

  Ulusal Yeterlilikleri Güncellemek
 • 1. Bar Görevlisi (Seviye 4)
 • 2.Kahve Bar Görevlisi -Barista (Seviye 4)
 • 3.Servis Görevlisi (Seviye 2)
 • 4.Servis Görevlisi (Seviye 3)
 • 5.Servis Görevlisi (Seviye 4)
 • Yetkili Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurmak


Sayın Yetkili,

Bilindiği gibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatı gereği ulusal meslek standartları ve yeterliliklerin hazırlanması ve güncellenmesi faaliyetleri MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan çalışma gruplarınca gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede, MYK’nin operasyon faydalanıcısı olduğu Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (TUYEP) hibe bileşenlerinden olan ‘‘VOC Test Merkezleri-III Hibe Programı’’ kapsamında yetkilendirildiğimiz, TURYİD-Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği olarak, 01.03.2021 tarihinde MYK ile imzaladığımız Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İş birliği Protokolü kapsamında "Bar Görevlisi (Seviye 4)", "Kahve Bar Görevlisi (Barista) (Seviye 4)", "Servis Görevlisi (Seviye 2)", "Servis Görevlisi (Seviye 3)" ve "Servis Görevlisi (Seviye 4)" için taslak hazırlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu taslak MYK tarafından ilgili paydaşların görüşüne sunulmaya hazır olarak değerlendirilmiştir.

Bu yeterliliklerin yazılmasının amacı;

Mesleğin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin arttırılması,
Mesleği icra eden kişilerin sahip olması gereken niteliklerin, bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması,
Mesleği icra eden kişilerin geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlanması,
Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturulması
olarak özetleyebiliriz.

Aşağıda görüşlerinize sunduğumuz taslak yeterlilikler hakkındaki öneri ve/veya görüşlerinizi yine ekteki Görüş ve Değerlendirme formlarını kullanarak, 04/02/2022 tarihine kadar basılı olarak posta ile veya dijital formda e-posta olarak TURYİD’in aşağıdaki adresine bildirmeniz hususunu değerlendirmelerinize arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,


Adres: Dikilitaş, Ayazmadere Caddesi Akşit Plaza No:12 K: 7 Fulya/ Beşiktaş- İstanbul

e-posta : ecem@turyid.org / mail@turyid.org
alt-logolar
BUY NOW
Türkçe